Pravidelná kontrola předcházení zbytečným haváriím

IVO ČÁSLAVSKÝ – opravy praček a elektrospotřebičů Kyjov, Hodonín

Možné havárie:

  • vytopení domácnosti
  • poškození spotřebiče z důvodu závady
  • usazování vodního kamene
  • zapadnutí cizích těles (kostice, mince, knoflíky)

Při kontrole se provádí:

  • čištění všech filtrů
  • čištění hadic
  • čištění násypky
  • přeměření elektrických součástí(např. topných spirál, motorů)
check